Regiegroep ‘Samen Gezond Bewegen’

De Buurtsportcoach Montfoort – Linschoten gestart in 2012. Bij de start is besloten de regiegroep ‘Samen Gezond Bewegen’ op te richten.

De belangrijkste taak van de Regiegroep is het bepalen van de prioriteiten in doelgroepen en activiteiten. Zodra activiteiten bij een doelgroep aanslaan en er continuïteit ontstaat, kan er naar andere doelgroepen, geïnteresseerden en mogelijkheden worden gekeken.

Prioriteiten

Het eerste jaar zullen de activiteiten van buurtsportcoach zich vooral richten op de jeugd en op de jeugd met een beperking op fysiek, mentaal of sociaal gebied. De Buurtsportcoach moet vooral in het eerste jaar genoeg draagvlak vinden binnen de gemeente. Het werkveld van de Buurtsportcoach wordt richting 2016 stapsgewijs uitgebreid tot iedereen in Montfoort*.

Samenstelling

De Regiegroep bestaat uit bestuursleden van sportverenigingen, scholen en zorginstellingen. De Regiegroep komt 4 keer per jaar bijeen in het Stadskantoor.  De bijeenkomsten zijn voor iedereen toegankelijk. Regiegroepleden ontvangen een uitnodiging voor de bijeenkomsten. De bijeenkomsten worden tevens aangekondigd op Montfoort Actief en op gemeentepagina van de IJsselbode.

De agenda van de bijeenkomsten wordt op de gemeentepagina en op deze site geplaatst. De verslagen en presentaties van de bijeenkomsten worden ook op deze site geplaatst.

Ben je bestuurder bij een sportverenigingen, scholen en zorginstellingen en wil je ook aanwezig zijn bij een bijeenkomst van de Regiegroep, meld je dan aan bij buurtsportcoach@montfoort.nl.

 * Bron:Beleidskader Sport, Bewegen en Meedoen in Montfoort (2012-2016)


Regiegroep-PDF 
  PDF downloads

Verslag van de regiegroep 19 november 2015