Jeugdsportfonds

Sinds 1 juni 2013 is het Jeugdsportfonds actief in de gemeente Montfoort. Dit fonds helpt kinderen aan het sporten, wiens ouders of verzorgers hier geen geld voor hebben. Het fonds betaalt de contributie en waar nodig de sportattributen voor kansarme kinderen en jongeren van 4 tot en met 17 jaar uit de gemeente Montfoort. Deze kinderen worden aangemeld door een intermediair. Dit is een professional die de gezinssituatie van het kind goed kent. Intermediairs en andere geïnteresseerden kunnen meer informatie over het Jeugdsportfonds en aanmelden vinden door hier te klikken.

Jeugdsportfonds

De gemeente Montfoort vindt het belangrijk dat alle kinderen kunnen sporten. Daarom bestaat in Montfoort al de declaratieregeling, waar ouders zelf een beroep op kunnen doen. Als ouders dit niet doen, kunnen intermediairs zich wenden tot het Jeugdsportfonds. Dit fonds wordt gesteund door de gemeente. De afwikkeling van aanvragen wordt gedaan door Sportservice Midden Nederland. Sportaanbieders profiteren van het Jeugdsportfonds middels een nieuwe aanwas aan leden. Als een aanvraag van een intermediair wordt geaccepteerd, kan het kind of de jongere een seizoen lang sporten. Een jaar later wordt gekeken of de financiële situatie van het gezin nog steeds dusdanig is dat een nieuwe aanvraag is gewenst. Op deze manier worden jaarlijks veel kinderen in Montfoort aan een sport geholpen. En dat is belangrijk, want een kind verdient het om te sporten met vriendjes en vriendinnetjes. Op die wijze groeit het kind op sociaal vlak en kan het zichzelf ook op lichamelijk gebied blijven ontwikkelen. Ouders en kinderen wie het betreft kunnen contact opnemen over de mogelijkheden met potentiële intermediairs, zoals een leerkracht, jongerenwerker, jeugdhulpverlener of huisarts.