Uitnodiging Regiegroep

Bijeenkomst op 22-09 vanaf 19.30 over sportbeleid 2017-2020 gemeente Montfoort op het stadskantoor.

Beste mensen,


In het voorjaar hebben we in de kantine van de tennisvereniging Linschoten een ‘inspiratie bijeenkomst’ gehad over de invulling van het sportbeleidsplan voor de periode 2017 – 2020. Onder leiding van de heer Breedveld van het Mullier instituut hebben we met elkaar nagedacht over de kansen en bedreigingen op sportief gebied van dit moment en over de toekomst.

 
Het wordt hoog tijd dat we met elkaar een vervolg gaan geven aan deze bijeenkomst. De komende bijeenkomst willen we gebruiken om bij u informatie, suggesties, ideeën  e.d. te verzamelen. Deze zullen we gebruiken als input voor gemeentelijke nota Sport en Bewegen periode 2017 – 2020.  Ik ben heel erg geïnteresseerd in uw opvattingen en adviezen voor de toekomst en hoop dat u in de gelegenheid bent de bijeenkomst bij te wonen.


Graag nodig, ook ik, u uit voor een bijeenkomst van de regiegroep Sport en Bewegen die gehouden wordt op 22 september a.s. aanvang 19.30 in de Hofpleinzaal van  het stadskantoor van Montfoort. 

Met vriendelijke groet,
Wethouder sportzaken,


Ineke Langerak

| archief bekijken