Uitnodiging Regiegroep 15 maart 2016

Uitnodiging en agenda Regiegroep 'Sport, Bewegen en Meedoen' op dinsdag 15 maart 2016

Hierbij nodigen we vertegenwoordigers van sportverenigingen, onderwijsinstellingen en zorgorganisaties uit voor de bijeenkomst van de regiegroep 'Sport, Bewegen en Meedoen' op dinsdag 15 maart 2016.

Locatie: Stadskantoor, Kasteelplein 5 te Montfoort

Aanvang: 20.00 uur (koffie en thee vanaf 19.45 uur)

Voorlopige agenda:

1. Welkom en mededelingen

- Stichting beheer sporthallen Montfoort - Linschoten

- Koningsdag

- 3D Kanjers (bouwen 3D printer basisscholen)

2. Presentatie "De derde gymles"

Toelichten van het voorstel over de derde gymles. Bedoeling is dat we voor een specifiek groep kinderen van de basisscholen in Linschoten en Montfoort wekelijk een extra gymles gaan aanbieden.


3. Stadspark Montfoort

Stand van zaken omtrent het beter benutten Stadspark in Montfoort voor sport- en beweegactiviteiten.

 

4. Activiteiten buurtsportcoach

- Bespreken speerpunten voor de komende tijd (John)

- Presenteren van de activiteietn van de buurtsportcoach (Willem en Vinanda)

- Beweegloket (John e.a.)


5. Hoe krijg je jongeren zo ver om meer te bewegen?

Presentatie van stagiaire Lou-Aisa Dors. Zij is studenten aan de Haagse Hogeschool en heeft in het kader van haar afstuderen in de gemeente Montfoort onderzoek gedaan over het bevorderen van beweeg- en sportparticatie van jongeren van 12 tot en met 21 jaar.

6. Communicatieplan en -activiteiten

- Lancering website www.debuurtsportcoach.nl

- Promotie www.montfoortactief.nl


7. Rondvraag en afsluiting (uiterlijk 22.00 uur)


Als u zelf onderwerpen wilt agenderen, vernemen we dat graag van u.

Graag aanmelden via buurtsportcoach@montfoort.nl.

Met vriendelijke groet,

 

John van Echtelt,

Coördinator buurtsportcoach

| archief bekijken