3e Gymles

3e Gymles start vanaf 5 okt. weer voor groep 3 t/m 8. Extra beweegmoment aanvullend op de gymles.

De 3e gymles richt zich op de ontwikkeling van het bewegingsgedrag van kinderen.

De Buurtsportcoach van Montfoort start in het nieuwe schooljaar met een 10 weken durende pilot van de 3e gymles voor kinderen van de basisscholen in Montfoort. Dit initiatief is door de Buurtsportcoach opgezet en wordt door de gemeente Montfoort mogelijk gemaakt.

De 3e gymles is een vrijwillige en tijdens de pilot een gratis activiteit voor basisschoolleerlingen. De 3e gymles is voor kinderen vanaf groep 3 die binnen het huidige bewegingsonderwijs behoefte hebben om extra te oefenen.

Leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 die zich hiervoor aanmelden kunnen vanaf donderdag 5 oktober iedere donderdag van 16.00 tot 17.15 uur 10 weken deelnemen aan deze extra gymles. De 3e gymles zal plaats gaan vinden in de plaatselijke sporthal Hofland en staat onder begeleiding van een sportdocent bewegingsonderwijs en eventueel stagiaires. In de lessen komen onder andere: rennen, springen, klimmen, rollen, duikelen, gooien, vangen, zwaaien en over de kop gaan aan bod. Er is plaats voor maximaal twintig kinderen. Tijdens de lessen gaat er zowel individueel als in kleine groepjes gewerkt worden. Daarbij worden twee leeftijdsgroepen gevormd: kinderen uit groep 3 t/m 5 en kinderen uit groep 6 t/m 8 (indien er meer dan 15 kinderen deelnemen).

De 3e gymles dient ter ondersteuning aan de bewegingsopvoeding. Het programma richt zich op de ontwikkeling van de motorische vaardigheden en het zelfvertrouwen van kinderen. De 3e gymles is een extra aanvulling op het reguliere bewegingsonderwijs en dus open voor iedereen die extra wil oefenen.

Waar de leerkracht onder schooltijd met name oog heeft voor klassikale processen en bewegingsvormen is de 3e gymles individueel gericht. Deelname aan de 3e gymles wordt voorafgegaan door het opgeven van je ontwikkelpunt(en) en/of reden van opgave. De vorderingen worden na een periode van zes weken besproken met de ouder(s)/verzorger(s) van het kind en de ouders/verzorgers kunnen de ontwikkelingen eventueel terugkoppelen aan de groepsleerkracht. De eerste en laatste les van het blok is het voor ouders toegestaan om een kijkje te komen nemen tijdens de les, zo kunnen zij de ontwikkeling volgen en betrokken zijn bij het proces.

Opgeven voor de 3e gymles? Dit kan! Ga dan naar: www.debuurtsportcoach.nl/de-3e-gymles

| archief bekijken