Doe de Lockdown Challenge nu thuis!

Actief blijven? Doe de Lockdown Challenge. Ga naar: www.lessenplan.nl/lockdown-challenge en doe mee!

De isolerende maatregelen die landelijk zijn ingezet hebben hun effect op het onderwijs en de sportverenigingen. Ondanks de drempels is het ontzettend belangrijk binnen deze context zo veel mogelijk in beweging te blijven. Dit is waarom de directies van de Montfoortse basisscholen deze week in spoedoverleg zijn gegaan met de bso-organisaties en Buurtsportcoach.

 

Tijdens deze bijeenkomst werden afspraken gevormd voor de samenwerking tussen de verschillende partijen. De hoofdvraag: Hoe kunnen kinderen van ouders met vitale beroepen zo goed mogelijk worden opgevangen? Hierin gaan de organisaties voornamelijk uit van elkaars kracht. Zo zullen de bso-organisaties de opvang verzorgen, de scholen leerkrachten leveren en de buurtsportcoach voorzien in beweegactiviteiten.

 

Toch is dat nog niet altijd makkelijk. Hoe kom je namelijk tot een sportaanbod dat binnen en buiten te gebruiken is en bovenal beoefend kan worden door zeer kleine groepjes? De conclusie van het team Buurtsportcoaches was een digitaal aanbod voor de opvanglocaties. Met deze conclusie is het team naar Lessenplan gestapt. Lessenplan richt zich op de digitalisering van het beweginsonderwijs in Nederland en is gevestigd in deze regio.

 

Nog dezelfde dag is in overleg met de Buursportcoaches een online module ontwikkeld en beschikbaargesteld. De Montfoortse scholen en bso-organisatie kunnen nu inloggen en een laagdrempelig aanbod aan lessen voor kleine groepen gebruiken.

 

En de kinderen thuis dan zul je denken? Ook voor hen is het belangrijk beweegmomenten te houden. Voor deze groep wordt om de dag een nieuwe uitdaging geplaatst: ‘Lockdown Challenges’. Ook inspiratie op doen? Je volgt de challenges via: www.lessenplan.nl/lockdown-challenge

 

| archief bekijken